Posted by : Silversurfer


Αν ξαφνικά ανακαλύψετε άτι αρχίσατε να βλέπετε 11 ή 111ή 1111 ή 11:11 σε υπολογιστές, στα ψηφιακά ρολόγια του σπιτιού σας, του αυτοκινήτου σας, του υπολογιστή σας, σε αριθμους πινακίδες, σε κλεισίματα τιμών μετοχών, σε ημερομηνίες κ.α., τότε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:
Πρόκειται για ,το «φαινόμενο 11:11», το οποίο δεν πρωταγωνιστεί μόνο στη δική σας ζωή, αλλά και στη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων .Λέγεται ότι το φαινόμενο αυτής της σύμπτωσης έχει κάτι το. θετικό και άτι οι άνθρωποι που έχουν μια σταθερή επαφή με τα 1111 συγχρονιστικά φαινόμενα έχουν κάποια σημαντική Θετικής αποστολή να ολοκληρώσουν. Είναι σαν μια οντότητα σκέψης να στέλνει φυσικά Και οπτικά σημάδια και να υπενθυμίζει στους ανθρώπους, στους οποίους συμβαίνει το φαινόμενο, την αποστολή τους: να βοηθήσουν τον κόσμο με όλη τους την αγάπη. Το φαινόμενο 1111 φαίνεται ακόμα πολύ μπερδεμένο. Κάποια μέρα θα ανακαλυφθεί ο μηχανισμός το ρόλο τους, το σκοπό τους, την αποστολή τους να εκπληρώνεται.
0 Αριθμός 11 στην Αριθμολογία
εντάσσεται στους κυρίαρχους αριθμούς και αντιπροσωπεύει τη φώτιση μέσα από την πνευματική έμπνευση। Το 11 είναι ο Πνευματικός
Αγγελιοφόρος. Οι αριθμολόγοι πιστεύουν ότι όσοι άν-
θρωποι φέρουν το 11 στο αριθμολογικό τους προφίλ,
έχουν γεννηθεί για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα,
έχουν προσφερθεί να έρθουν στη γη για να τη βοηθήσουν
να κινηθεί προς μια ανώτερη δόνηση. Οι άνθρωποι αυτοί,
είτε το ξέρουν είτε όχι, έχουν συχνά ψυχικές ικανότητες.
Είναι λαμπρά φώτα που φέρνουν ένα πνευματικό μήνυμα. Ο αριθμός 11 έχει εις διπλούν τις ιδιότητες του αριθμού 1 και επιπλέον επηρεάζεται από τη δόνηση του αριθμού 2 που είναι ο ριζικός του αριθμός (1+1=2). Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε τον κυρίαρχο αριθμό 11 σαν δύο 1, που
αντιπροσωπεύουν την ατομικότητα, το πρωτοποριακό
πνεύμα, την ηγεσία, τη μοναχικότητα και την ανεξαρτη
σία. Και μπορούμε να δούμε τον 11 σαν ένα 2, που αντι-
προσωπεύει τη συντροφικότητα, το ομαδικό πνεύμα, την
αρμονία και την ειρήνη. Δύο μάτια είναι καλύτερα από
ένα, δυο χέρια ειναι καλύτερα από ένα. H φύση αυτό το
ξέρει πάρα πολύ καλά και δημιουργεί ομάδες των 2 που
συνεργάζονται αρμονικά και συμπληρωματικά.
Τα άτομα με αριθμό 11 πρέπει να μάθουν να παραδίδο
νται στα ανώτερα ιδανικά και να ζουν με την αλήθεια, η
. οποία τους αποκαλύπτεται μέσα από τα μαθήματα της ζωης. Οι ανθρωποι αυτοι εχοντας την ικανοτητα ναβλεπούν το όραμα, την ευρύτερη εικόνα, πρέπει να βρούν διέξοδο για να συμμετέχουν ενεργά μέσα σ αυτό. Και επειδή όλοι οι αριθμοί έχουν ανώτερη και κατώτερη δό¬νηση, αν οι άνθρωποι του 11 κινούνται στην κατώτερη δό¬νηση, κυριεύονται από φόβους και φοβίες. Αν αντίθετα επιλέξουν να κινηθούν στην ανώτερη δόνηση του αριθ¬μού τους, τότε θα εξυψωθούν στα ύψη της φώτισης.
Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο για τον 11 είναι ο άγγελος που συνδέεται με αυτόν τον αριθμό. Είναι ο φύλακας άγγελος Ουριήλ, ο οποίος εξυψώνει, εμπνέει και οδηγεί τους 11 πίσω στην αλήθεια αποκαθιστώντας την ισορροπία.
Το 11 στη Θεωρία των Χορδών
H Θεωρία των Χορδών είναι μια θεωρία του 'Ολου που περιγράφει όλες τις δυνάμεις, ανεξάρτητα πόσο μεγάλες ή μικρές, αδύναμες ή ισχυρές είναι. Και στη Θεωρία των Χορδών έχουν βρεθεί πολλά 11! 'Ισως ο αριθμός 11 να μπορεί να εξηγήσει τη δομή του κόσμου. Και ίσως το 11 να είναι πολύ διαδεδομένο, αφού η Θεωρία των Χορδών περιγράφει ένα σύμπαν με 11 παράλληλους κόσμους!

Ο Brian Greene, o Θεωρητικός φυσικός που ανακάλυψε την Θεωρία των Χορδών έχει 11 γράμματα στο όνομάτου. H Θεωρία των Χορδών καταρρίπτει όλους τους νόμους του Isaac Newton (που σήμερα ξέρουμε ότι έχουν πρακτική εφαρμογή μόνο στην καθημερινότητά μας και δεν αντι.κατοπτρίζουν την πραγματικότητα) και από ότι φαίνεται δεν είναι τυχαίο ότι και το όνομα του Isaac New¬ton αποτελείται κι αυτό από 11 γράμματα!
Ακόμα ένας Θεωρητικός φυσικός που συνέβαλε υεη Θεω¬ρία των Χορδών, o John Schwarz, ένας από τους «πατέ¬ρες» της Θεωρίας, έχει και αυτός 11 γράμματα στο όνομά του! Ο Schwarz επέλύσε πολλές από τις ανωμαλίες της νέας Θεωρίας και μαζί με τον Brian Greene βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα (τον αριθμό 496) στις δύο πλευρές μιας εξίσωσης που αποδείκνυε την ορθότητα της θεωρίας.
Ο Αριθμός 11 στο I-Τσινγκ
είναι συνδεμένος με το αντίστοιχο εξάγραμμο που συμβολίζει την ειρήνη, τη στρατηγική για την ειρήνη. Ο χρησμός είναι ευνοϊκός στο σύνολό του και αναφέρει ότι πρέπει να καταβληθούν μικρές θυσίες για να πετύχει κάποιος το σημαντικό στόχο της ειρήνης. H ζωή είναι δύσκολη, υπάρχουν αντιξοό¬τητες, Θα υπάρχουν μικρές απώλειες, αλλά τελικά η επι¬τυχία είναι εξασφαλισμένη. Το να αναμασά κανείς τα προβλήματά του δεν τον βοηθά καθόλου. Σε συνεργασία ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί, έχοντας την ικανότητα να βλέ- με φίλους και βοηθούς βαδίζούμε μπροστά και με ηρεμία και αισιοδοξία φτιάχνουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μιας. Ειναι. το τέλος για όλες τις επίμονες έχθρες και όποιος συνεχίσει πεισματικά τις παλαιές λανθασμέ¬νες λογικές, Θα οδηγηθεί σε ταπείνωση.
Ο Αριθμός 11 στις κάρτες Ταρώ
συμβολίζεται με την κάρτα Δύναμη। Μια νέα γυναίκα δαμάζει το λιοντάρι, το ινδουιστικό σύμβολο του ίδιου του εαυτού μας! H κάρτα Δύναμη δείχνει σε ένα ακαλλιέργητο χωράφι μια νέα। γυναίκα να κρατά ανοικτό το στόμα ενός λιονταριού, που κάθε¬ται. στα δεξιά της, αλλά είναι εν μέρει κρυμμένο πίσω από έναν ακανθώδη, άγριο Θάμνο. Δεν μπορούμε να πούμε εάν προσπα¬θεί να ανοίξει ή να κλείσει το στόμα του. Αν και το λιοντάρι φαίνεται άγριο, η γυναίκα έχει έκφραση ήρεμης εμπιστοσύνης. Πράγματι, ένα ξίφος βρίσκεται αχρησιμοποίητο στο έδαφος κοντά της. H γυναίκα φορά έναν μανδύα από δέρμα λιονταριών πάνω από ένα κομψό βαθυκίτρινο πέπλο, και έχει ένα στεφάνι από άσπρα τριαντάφυλλα στα μαλλιά της. Το λιοντάρι αντιπροσω¬πεύει τη δύναμη, το σθένος και το Θάρρος των πρωτόγονο- νων στοιχείων της ψυχής. H νέα γυναίκα, η Ανδρεία, αντι¬προσωπεύει το anima, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ του εγώ και του κτήνούς. Συμβολίζει τη δύναμη ενός διαφορετικού είδους, γιατί κατευθύνει ένα μαγικό έλεγχο των κτηνών όλων των ειδών, όχι από μια ράβδο, αλλά από τα μάτια και τα χέρια της. H δύναμή της είναι ισχυρή και έχει το Θάρ¬ρος να τη χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τη ζωική φύση. H Ανδρεία χειρίζεται το στόμα τον λέοντα. Μπορεί να βοηθήσει το κτήνος για να κλείσει το στόμα του και να σταματήσει τον πρωτόγονο βρυχηθμό του ή μπορεί να το ενθαρρύνει να ανοίξει το στόμα του, και να το βοηθήσει να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Κατ' αυτόν τον τροπο η Ανδρεία και. ο λέοντας μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο και να ζήσουν ευτυχισμένα μαζί, γιατί αυτός είναι ο στενός φιλο της
Οι δίδυμοι πύργοι και o αριθμός 11 από
διαφορετικές οπτικές γωνίες
1) Το 11 στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα είναι ο αριθμός 3.
2) 1 αρσενικό + 1 Θηλυκό απαιτείται για να αναπαραχθεί ένα παιδί. Αρα 1+1=3 στην ανα¬αραγωγή.
3) H δομική μονάδα όλου του Σύμπαντος είναι υ υδρογόνο. Το υδρογόνο μέσω της πυρηνικής σύντηξης παράγει όλα τα άλλα στοιχεία που βρίσκουμε σήμερα στο Σύμπαν. Το υδρογόνο αποτελείται από 1 ηλεκτρόνιο και 1 πρω¬τόνιο (11).
4) Το Yin και το Yang είναι, επίσης, ένα 11 που αποτελείται από δύο πρώτα ίσα και αντίθετα του κάθε εί¬δους, απεικονίζοντας τη δυαδικότητα του κό¬σμου όπως μας την αναφέρουν οι ανατολι¬κές θρησκείες και όπως τη χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη τεχνολογία των υπολο¬γιστών (δυαδικό σύστημα).
5) Το 11 συνδέεται με την επίθεση της 11/9/2001 με πολ¬λούς τρόπους:
- Ημερομηνία επίθεσης 11/9 (αριθμολογικά 1+1+9=11). - Η 11η Σεπτεμβρίου είναι η 254η μέρα του χρόνου: 2+5+4=11.
- Μετά την 11η Σεπτεμβρίου μένουν 111 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου.
- Οι δίδυμοι πύργοι ήταν ίδιοι (δίδυμοι) και ήταν δίπλα- δίπλα, έτσι που έμοιαζαν σαν ένα τεράστιο 11.
- Η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι η 11η πολιτεία που προστέθηκε στην ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε¬ρικής.
- Η λέξη Afghanistan έχει 11 γράμματα.
- Η πρώτη πτήση καταχωρήθηκε ως «Πτήση 11» με 92 επι¬βαίνοντες (9+2 =11)
- Η δεύτερη πτήση καταχωρήθηκε ως «Πτήση 77» με 65 επιβαίνοντεΖ (6+5=11).
- Το πρώτο αεροπλάνο του χτύπησε στους δίδυμους πύργους ήταν η Πτήση 11.
- Η ονομασία New York City αποτελείται από 11 γράμματα.
- Το όνομα George W. Bush αποτελείται από 11 γράμματα.
6) Το χτύπημα που ακολούθησε στη Μαδρίτη συνέβη 911 (9+1+1=11) μέρες μετά από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και πραγ¬ματοποιήθηκε στις 3/11 του 2004 (αριθμολογι¬κά 3+1+1+2+4=11).
7) Αν πολλαπλασιάσετε το 1111 επί το 1111 Θα σας δώσει τον αριθμό 1234321, o οποίος αναπαριστά μια πυραμίδα. Ο αριθμός 11 εμ¬φανίζεται στα αριθμητικά της Μεγάλης Πυ¬ραμίδας ως αναλογία 7:11.
8) Σύμφωνα με τον Μωυσή, ο Ιωσήφ ονει¬ρεύτηκε ότι ο Ήλιος, η Σελήνη και 11 αστέ¬ρια γονάτισαν μπροστά του (Γένεσις 37 9).
9) Στους Βαβυλώνιους ο αριθμός 11 αναφέ¬ρεται στο μύθο της δημιουργίας, στα 11 πνεύματα του Χάους.
10) Το 11 στους Πυθαγόρειους συμβολίζει.
ένα επίπεδο γνώσεων και πραγματοποιήσεων πάνω από το κοινό και συνηθισμένο.
11) Και 11° (έτσι για να μείνουμε στο συγχρονιστικό Θέμα μας), το έτος 2009 αριθμολο¬γικά είναι (2+9=11).Φέτος θα έχουμε μια χρονιά που Θα τη χαρακτηρίζει. ο περίφημος αυτός αριθμός.

Πηγη virtual cosmos magazine

{ 14 σχόλια... read them below or Comment }

 1. silersurfer δε κατάλαβα όμως με την χρονιά φέτο 2009 2+9 = 11, πως θα τη χαρακτηρίσει αυτός ο αριθμός; θετικά ή αρνητικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κατερίνα μάλλον αρνητικά….σκέψου μόνο πως ξεκίνησε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλαδή αυτοί που έχουν αριθμό ζωής 11 για φέτος θα είναι άτυχοι??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ρε ζουζου δεν ξερώ από αριθμολογία…..
  Πάντως και εγώ αριθμό 11 έχω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΓΩ ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΔΙΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. http://www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=38&t=88 ΤΡΟΜΕΡΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 11.

  Ανώνυμος είπε...
  ΕΓΩ ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΔΙΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

  ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟ ΙΔΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εγώ πάντως το βλέπω συνέχεια...αυτό ξεκίνησε εδω και 1 χρόνο περίπου...όταν θα δω 11:11 ειτε πρωί ειναι είτε βράδυ θα συμβεί κάτι που θα έχει σχέση με μένα...αυτό το κάτι ειναι καλό.....Σκεφτείτε ότι πήγα στο εξωτερικό και το δωμάτιο που μου δώσανε ήταν το 1111.Σοκαρίστηκα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. EGW TO VLEPO 2 XRONIA TWRA DEN IKSERA OTI KATI SIMENI MEXRI POY TIXEA TO IDA STO LAPTOP GENNI8IKA EPISIS 11 11 1963

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ένα όρθιο πέος κάνει ένα 1. Το αιδοίο είναι πάντα όρθιο (κάθετη θέση) άρα επίσης ένα 1. Κατα τη συνουσία γίνεται συν + (το 1 οριζοντιώνεται και εισέρχεται στο κάθετο 1) το οποίο συμβολίζει τη γέννηση. Οπότε έχουμε 1 + 1 = 1 για το παιδί που ενδε...χομένως να προκύψει. Επείδη όμως τις περισσότερες φορές γίνεται για ευχαρί...στηση τότε 1+1=0. Συνήθως μετά ανάβουμε τσιγάρο. Ένα στον καθένα οπότε πάλι έρχεται ισορροπία. Σ'αυτή την περίπτωση έχουμε 1+1 = 11. Όπου 11 δύο τσιγάρα αναμμένα. Σε περιπτώσεις αυνανισμού το αρσενικό ένα γίνεται - ενώ το θηλυκό παραμένει 1 δηλαδή Ι το οποίο συμβολίζει την ικανότητα. Όντως μαγικός αριθμός.... Σε περίπτωση παρτούζας δε το 1 απογειώνεται... Είστε για κανένα 1+1+1+1...= άπειρο;;;
  Μόνο σοβαρές προτάσεις...θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και απόλυτη εχεμύθεια... Όσοι έχετε ταράξει τα - να πάτε σε συναυλία του Νταλάρα. Είστε καλοδεχούμενοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ρε παιδιά κοιτάω μια δημοσίευση στο φεις και βλέπω 111 like... Κοιτάω ασυναίσθητα την ώρα και η ώρα ήταν 1:11...????έλεος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Έχει 2 χρόνια περίπου που το ειχα πρωτοδει. Αλλα δν ειχα δώσει σημασία. Τωρα εδω κ κανα μηνα το βλεπω καθε μερα. 11:11 ή 1:11 . Γιατι αυτό συμβαίνει σε μια μερίδα κόσμου κ οχι σε ολους?? Τι σημαίνει τελικα η παρουσία αυτου του αριθμού για αυτούς που το βλέπουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ama paratirisete ta sxolia kanena den exei grafti sths 11 kapou mina kai mono dio h tra sxolia exoun xrafti sths 11 hwra ala oxi akribos 11:00 h 11:11 simtosi den nomizw

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Καλωσήρθατε στο astroblogic

Popular Post

Ιστολoγια που διαβαζω

 • Πληροφορία, προσοχή, νόημα και μέτρο - *«Όταν η πληροφορία είναι φθηνή, η προσοχή γίνεται ακριβή»* Ζούμε στην εποχή του κορεσμού της πληροφορίας. Η διανομή της έχει γίνει πανεύκολη. Όλοι έχουν έ...
  Πριν από 1 χρόνια
 • - 123
  Πριν από 1 χρόνια
 • Arthur Middleton Young - Στην Ελλάδα ακούμε, διαβάζουμε, και παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Αυτά τα πεδία και οι υποτιθέμενοι δάσκαλοι και ταγοί τους, είναι για τα πανηγύρια, με ελ...
  Πριν από 3 χρόνια
 • Brexit : astrological analysis - *United Kingdom, January 1, 1801 Greenwich, 00:00 am* *Source 1* : *"...**It is cast for the moment of the coming into force of the Act for the Union of G...
  Πριν από 4 χρόνια

Follow by Email

Αρχειοθηκη

Blogger templates

- Copyright © Astroblogic -- Powered by Blogger - -