Archive for Φεβρουαρίου 2009


"Το να κατευθύνεις υπεύθυνα τον εαυτό σου σημαίνει πως κάνεις την εκλογή - και μαθαίνεις από τις συνέπειες"... CARL ROGERS ψυχολόγος

Η παραδοσιακή αστρολογία αγνόησε το γεωκεντρικό φαινόμενο που προκαλείται από την τροχιά του Ερμή. Αυτός ο πλανήτης που ποτέ δεν απομακρύνεται πάνω από 28 μοίρες από τον Ήλιο, έχει μια ιδιαίτερη εκκεντρική τροχιά (ο μόνος πλανήτης με πιο εκκεντρική τροχιά είναι ο Πλουτωνας) και σχηματίζει δυο ξεχωριστούς τύπους ηλιακών συνόδων. Στην πιο επιταχυνόμενη φάση της καθημερινής του κίνησης είναι ο ταχύτερος από όλους τους πλανήτες. Όταν βρίσκεται στην θέση της μέγιστης λαμπρότητας (14 μοίρες από τον Ήλιο), ο Έρμης είναι το τρίτο λαμπρότερο σώμα στον ουρανό, μετά τον Ήλιο και την Σελήνη.

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΜΗ - ΗΛΙΟΥ

Επειδή ο Ερμής καταλαμβάνει στο ηλιακό σύστημα μια ηλιοκεντρική θέση εσωτερικά της γηινης τροχιας,συμμετεχει σε δυο είδη γεωκεντρικών ηλιακών συνόδων, την κατώτερη και την ανώτερη.
Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ο Έρμης βρίσκεται ηλιοκεντρικά σε σύνοδο και πλησιέστερα προς την Γη, παρεμβαλλόμενος μεταξύ Γης και Ήλιου, οπότε έχει την φύση Νέας Σελήνης (Νέος Ερμής). Αυτό συμβαίνει όταν ο Έρμης είναι οπισθόδομος, και τότε αρχίζει ο ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ο Ερμής Βρίσκεται ηλιοκεντρικά σε αντίθεση με την Γη. Αυτό συμβαίνει όταν ο Έρμης έχει ορθή κίνηση (και την υφή της Πανσεληνου) και τότε αρχίζει ο ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Προμηθαικος κύκλος του Ερμή ανταποκρίνεται στο αύξον ημισφαίριο της σχέσης Ήλιου - Έρμη. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίζεται από μια λειτουργία του Ερμή που <προπορεύεται του Ήλιου>, με άλλα λόγια ο Ερμής ανατέλλει η διασταυρώνει τον ωροσκόπο (στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) πριν από τον Ήλιο. Υπάρχουν δυο φάσεις του Προμηθαικου κύκλου –μια με τον Έρμη οπισθόδομο και μια με τον Έρμη ορθοδρομο.

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει στην κατώτερη σύνοδο, όταν ο Ερμής επιταχύνει την κίνηση του,διοχετευοντας έτσι ενέργεια στην Γη με τον πιο εστιακό τρόπο. Ο νους του ατόμου είναι ιδιαίτερα εστιασμένος και έντονα αντίθετος προς την ενστικτώδη φύση, αναζητώντας ανεξαρτησία..

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει όταν ο Έρμης βρίσκεται στην μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο. Ο νους καθιερώνεται στην ίδια του την φύση. Όταν η ταχύτητα του Έρμη ξεπερνάει αυτή του Ήλιου, η λειτουργία του γίνεται πολύ έντονη και εξωτερικεύεται έντονα. Η ταχύτητα του είναι σχεδόν στο μέγιστο όταν λαμβάνει χώρα αυτή η σύνοδος.

Ο ΕΠΜΗΘΕΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Επιμηθεικος κύκλος του Ερμή ανταποκρίνεται στο φθίνον ημισφαίριο της σχέσης Ηλίου - Έρμη. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίζεται από έναν Ερμή που ανατέλλει μετά τον Ήλιο. Όπως και στον προμηθαικο κυκλο.υπαρχουν δυο φάσεις με τον Ερμή οπισθόδρομο και τον Έρμη ορθοδρομο.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει όταν η ταχύτητα της ημερησίας κίνησης του Ερμή αρχίζει να επιβραδύνεται, στην ανώτερη σύνοδο. Οι νοητικές λειτουργίες είναι ανακλαστικές και αντικειμενικές και προηγείται η ανάγκη της εκλογίκευσης και υπάρχει η δυνατότητα της σωστής εκτίμησης της πραγματικότητας. Ο νους δεν προτρέχει σε συμπεράσματα από μόνος του, όπως στον προμηθαικο κύκλο, αλλά οδηγεί ανθρώπους και καταστάσεις.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΟΣ Ο νους είναι φιλοσοφικος,ωστοσο κάπως προσκολλημένος στην παράδοση. Νοητική ενδοσκόπηση που κατευθύνεται προς μια εσωτερική πραγμάτωση.

Ο ΕΡΜΗΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ

Ο κύκλος του Ερμή παρέχει την βασική δομή για ένα σύστημα διερεύνησης που αποκαλύπτει ή τουλάχιστον υποδεικνύει, την ικανότητα και τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χρησιμοποιεί το μυαλό του σαν μια κατευθυντηρία δύναμη. Στο σύστημα αυτό λαμβάνονται υπ οψιν τα εξής

1- Η θέση του Έρμη σχετικά με τον Ήλιο
2- Η Ημερησία ταχύτητα της Σελήνης
3- Οι όψεις μεταξύ Ερμή - Αφροδίτης και Άρη

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΕΡΜΗΣ 14-28 ΜΟΙΡΕΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Νους διψασμένος για μάθηση και ελεύθερος, ανεπηρέαστος απο εσωτερικές αντιδράσεις και συναισθήματα. Λειτουργεί μέσα στην δική του περιοχή και οδηγεί το άτομο ανάμεσα στα βιώματα της ζωης.

ΕΡΜΗΣ 0-14 ΜΟΙΡΕΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Διψασμένος νους,αν και ελεγχόμενος από την θέληση. Πιο συνειδητός και συγκρατημενος απο τον προηγούμενο.

ΕΡΜΗΣ 14-28 ΜΟΙΡΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Γνωστικό μυαλό, χρησιμοποιεί την εμπειρία και την κρίση σαν οδηγούς, αν και συχνά του λείπει η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και λειτουργεί αποσπασματικά.

ΕΡΜΗΣ 0-14 ΜΟΙΡΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Γνωστικό μυαλό, αλλά με αυτοσυνείδηση και ελεγχόμενο από την προσωπικότητα.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Η μέση ημερήσια κίνηση της Σελήνης είναι 13 μοίρες. Οπότε κινείται αργότερα θεωρείται <αργή>, ενώ όταν κινείται ταχυτέρα λογαριάζεται σαν <ταχεία>. Στο ωροσκόπιο, η ημερησία ταχύτητα της Σελήνης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιδρά στις εμπειρίες της ζωης.

ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Το άτομο έχει γρήγορες αντιδράσεις στις εμπειρίες και στις ανάγκες που δημιουργούν.

ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Οι πράξεις του ατόμου είναι προσεχτικές και μελετημένες. Μπορεί να είναι αργό και πλαδαρό στην ανταπόκριση προς τις ανάγκες και τις προκλήσεις της ζωης,αλλα τείνει λιγότερο απο άλλους στις βιαστικές ενέργειες και την κακή κρίση.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κύκλος του Ερμή σε σχέση με την ταχύτητα της Σελήνης χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χειρίζεται τις εμπειρίες καθώς και το σύνολο της νοητικής του ιδιοσυγκρασίας.

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Δείχνει μια ζυγισμένη αίσθηση κατευθυντηρίας νοημοσύνης

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Το άτομο μπορεί να διαθέτει ασυνήθιστη νοητική αντίληψη, αν και τείνει στην ανυπομονησία και την σπατάλη ενέργειας.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Χαρακτηρίζει κάποιον που μπορεί να είναι νοητικά αποτραβηγμένος και αντικοινωνικός. Οι γενικεύσεις και τα συμπεράσματα βασίζονται συχνά στις προσωπικές θέσεις και την κατανόηση του ατόμου. Δυσχέρειες στην προσπάθεια να προκαλέσει αλλαγές στον κύκλο των βιωμάτων του.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Δίνει μια ζυγισμένη αίσθηση κατευθυντήριας νοημοσύνης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
*Ευχαριστούμαι τον Κ. Κορωνάκη που μας επέτρεψε να αναδημοσιεύσουμε το παρόν άρθρο
Για περισσότερα επισκεφθείτε το http://www.uranialab.info/


Βρείτε πόσοι ανάδρομοι πλανήτες υπάρχουν σε αυτόν τον χάρτη και κερδίστε ένα γεύμα με τον μελλοντικό ηγέτη της Ελλάδας…
Νέες προσθήκες και σημαντικές αλλαγές πρόσθεσε η Google στο Sky του Google Earth, το οποίο σας επιτρέπει να δείτε τον νυχτερινό ουρανό από όποιο σημείο της Γης επιλέξετε.
Η σημαντική αλλαγή είναι η προσθήκη API (Application Programming Interface) το οποίο επιτρέπει σε τρίτους προγραμματιστές ή εταιρείες να προσθέσουν επιπλέον υλικό στον ήδη πλούσιο όγκο δεδομένων και φωτογραφιών.
Επιπλέον, έχουν προστεθεί podcasts από τρέχοντα κοσμολογικά γεγονότα όπως η εμφάνιση κομητών και αστεροειδών, αλλά και ιστορικοί χάρτες από το 1792 καθώς και φωτογραφικό υλικό από διάφορα αστεροσκοπεία.
Όλα αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, μαζί με το ήδη υπάρχον υλικό του Google Sky, θα αποδειχτούν πολύ χρήσιμα για την ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικά για τους νέους φοιτητές που θα έχουν από πολύ νωρίς στα χέρια τους, ένα εργαλείο και φυσικά πληροφορίες που πριν από ελάχιστα χρόνια δεν θα μπορούσαν ούτε να φανταστούν.
Στο Θέμα αυτό πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες όπως και στην ανάλυση τον ατομικού ωροσκοπίού, γιατί ό,τι ισχύει για έναν άνθρωπο, ισχύει για ένα έθνος στην Κοσμική Αστρολογία και επομένως πρέπει να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία αλλά σε εκτεταμένη μορφή.
H επιρροή των δώδεκα Κοσμικών Οίκων σε σχέση με τις εθνικές υποθέσεις είναι η ακόλουθη:
Tου Πασχου Μανδραβελη

Στη Βρετανία ο θρησκευτικός πόλεμος πήρε μια νέα μορφή. Στη διαφημιστική καμπάνια των άθεων με το σλόγκαν «Ο Θεός πιθανότατα δεν υπάρχει, γι’ αυτό σταματήστε να στενοχωριέστε και χαρείτε τη ζωή σας», απαντούν μια σειρά θρησκευτικών οργανώσεων με τα αντίθετα συνθήματα. Η Trinitarian Bible Society βάζει αφίσες με σλόγκαν «Ο ανόητος βαθιά μέσα του έχει πειστεί ότι δεν υπάρχει Θεός». Το Χριστιανικό Κόμμα Αγγλίας απαντά με το «Υπάρχει σίγουρα Θεός. Γι’ αυτό, γίνε μέλος του Χριστιανικού Κόμματος και απόλαυσε τη ζωή σου», ενώ μια άλλη ομάδα πολιτών ετοιμάζεται με το σύνθημα «Υπάρχει Θεός. Μη στενοχωριέσαι. Απόλαυσε τη ζωή σου».

Αυτός ο πόλεμος της αφίσας, βέβαια, είναι προτιμότερος από τις σφαγές προτεσταντών και καθολικών που επί αιώνες σημάδεψαν τη Βρετανία, αλλά έχει ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε. Τη σιγουριά του δόγματος και την αμφιβολία των άθεων. Οι δεύτεροι λένε ότι «πιθανότατα» ο Θεός δεν υπάρχει. Οι πρώτοι -αν και δεν ξέρουμε τον βαθμό σιγουριάς τους- δεν μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις. Σε ένα θρησκευτικό δόγμα η πίστη ή θα είναι απόλυτη ή δεν θα υπάρχει.

Το δόγμα είναι μια αυτοαποδεικνυόμενη θεωρία και η δύναμή του είναι αφενός η άρνηση της αμφιβολίας και αφετέρου η κατήχηση του απόλυτου. Δεν είναι τυχαίο ότι τέσσερις από τις δέκα εντολές του Μωυσή δεν αναφέρονται στη συμβίωση των ανθρώπων, αλλά στην ενίσχυση του δόγματος: «1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού. 2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς. 3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω. 4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου».

Εκεί βρίσκεται η διαφορά των επιστημονικών με τις θρησκευτικές θεωρίες. Η επιστήμη είναι αμφιβολία και διαψευσιμότητα. Η θρησκεία είναι πίστη και απόλυτη αλήθεια. Στο θρησκευτικό οικοδόμημα δεν υπάρχει κανένα φαινόμενο που να διαψεύδει τον πυρήνα της θεωρίας. Αν όμως δούμε ένα αντικείμενο να ανεβαίνει αντί να πέφτει, ο Νεύτωνας και η θεωρία της βαρύτητας πάνε στα σκουπίδια της επιστήμης.

Αυτή η θεμελιακή διαφορά έκανε πάντα στη Δύση άβολη τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Ενα διάστημα ήταν και αιματηρή. Η πολιτική ισχύς της Καθολικής Εκκλησίας εμπόδισε επί μακρόν την ανάπτυξη της γνώσης. Ο Γαλιλαίος σύρθηκε στην Ιερά Εξέταση διότι το ηλιοκεντρικό σύστημα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την οποία ο Ιησούς του Ναυή διέταξε τον ήλιο να σταματήσει και όχι τη γη. Ο Κάρολος Δαρβίνος έκρυψε χρόνια το θεμελιώδες σύγγραμμά του «Η Καταγωγή των Ειδών» ακριβώς επειδή φοβόταν την ισχύ της εκκλησίας. Εκκλησιαστικοί παράγοντες επιχείρησαν ακόμη και να σταματήσουν την αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών διότι υπήρχε η πιθανότητα να αποκαλυφθεί ότι ο κόσμος είναι παλιότερος από 4.800 χρόνια, όπως προκύπτει από την Αγία Γραφή.

Αυτή η άβολη σχέση διευθετήθηκε με ένα άρρητο ιστορικό συμβιβασμό. Τον διαχωρισμό των ρόλων. Οι μεν δεν θα καίνε τους δε στην πυρά και οι δεύτεροι δεν θα παρενοχλούν πολύ τους πρώτους σε ό,τι αφορά τα βασικά δόγματα. Ο Θεός, έτσι κι αλλιώς, είναι εκτός και των ορίων της επιστήμης, οπότε η ενασχόληση των επιστημόνων με το θεϊκό, εκτός από επικίνδυνη, είναι και άγονη. Από την άλλη όλοι ευεργετούνταν από την πρόοδο της επιστήμης και το τίμημα της ελευθερίας των επιστημόνων ήταν πολύ μικρό σε σχέση με τα οφέλη.

Αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός διερράγη στις αρχές του 21ου αιώνα εξαιτίας της 11ης Σεπτεμβρίου (όπου πολλοί είδαν ότι η πίστη σε απόλυτα δόγματα μπορεί να οδηγήσει κάποιους στην απόλυτη φρίκη), αλλά και στην άνοδο της θρησκευτικής δεξιάς στις ΗΠΑ. Ο φράχτης που χώριζε την εκκλησία με το εργαστήριο άρχισε να καταρρέει μόλις η θρησκευτική δεξιά διά του Τζορτζ Μπους και των νεοσυντηρητικών πήρε την εξουσία. Πρώτον απαγορεύτηκε η χρηματοδότηση της έρευνας σε βλαστικά κύτταρα (παρ’ όλο που η πρόοδος εκεί μπορεί να σώσει πολλές ζωές) και δεύτερον επιχειρείται ακόμη με πολιτικά μέσα να βαπτισθεί ο «ευφυής σχεδιασμός» ως αντίπαλη θεωρία της «εξέλιξης» του Δαρβίνου. Ο «ευφυής σχεδιασμός» είναι μια πιο επεξεργασμένη εκδοχή του «δημιουργισμού», αλλά κουβαλά το αμάρτημα όλων των δογμάτων: δεν μπορεί να διαψευσθεί.

Το «κριτήριο της διαψευσιμότητας», που εισήγαγε ο Καρλ Πόπερ, είναι μια ασφαλής μέθοδος για να ξεχωρίσουμε την επιστήμη από την μεταφυσική. Επιστημονικός είναι κάθε ισχυρισμός, για τον οποίο υπάρχει μέθοδος που να τον διαψεύδει. Οταν, για παράδειγμα, ρωτήθηκε ο βιολόγος J.B.S. Haldane τι είδους αποδείξεις χρειάζεται για να πάψει να ισχύει η θεωρία της εξέλιξης αυτός απάντησε αμέσως: «να βρεθούν απολιθώματα κουνελιών στην προκάμβριο περίοδο». Για τον πιστό του «δημιουργισμού» δεν υπάρχει κάτι που να διαψεύσει την θεωρία του. Ολα είναι «θέλημα του δημιουργού» και επομένως ακόμη κι αν «βρεθούν απολιθώματα κουνελιών στην προκάμβριο» δεν διαψεύδεται η θεωρία. Και τα κουνέλια εκείνης της περιόδου «θέλημα του δημιουργού» είναι. Επομένως ο ισχυρισμός κατατάσσεται στη μεταφυσική. Δεν είναι κακός και δεν είναι ψευδής· απλώς δεν είναι επιστημονικός.

Η επιχείρηση των νεοσυντηρητικών να εντάξουν με πολιτικά μέσα ένα μεταφυσικό δόγμα στην καρδιά της επιστημονικής έρευνας ήταν μια ακόμη αφορμή για τη διάρρηξη του ιστορικού συμβιβασμού. Πολλοί πείσθηκαν ότι ένα δόγμα -οποιοδήποτε δόγμα- αν αποκτήσει τα μέσα ή πολιτική ισχύ στην καλύτερη περίπτωση δεν θα σεβαστεί τον χώρο του άλλου, και στη χειρότερη θα στέλνει αεροπλάνα να σκάνε στους πύργους των «άπιστων». Και όχι επειδή οι δογματικοί είναι κακοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι πιστοί είναι καλοί καγαθοί. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη συμβίωση προϋποθέτει αυτό το «πιθανότατα», την αμφιβολία. Αν κάποιος πεισθεί για το ιερό και συνεπώς αναλλοίωτο των ισχυρισμών του, τότε στο μυαλό κάποιων -έστω ελάχιστων- το δόγμα απέχει από τον εξτρεμισμό μόνο μερικές αράδες σαν το «Σκοτώστε εκείνους που συνδέουν άλλους θεούς με τον Θεό, όπου τους βρείτε» (Κοράνι» IX. 5-6) ή το «θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνη» (Δευτερονόμιον 13:11).

Ιnfo

-Richard Dawkins, «Η περί Θεού αυταπάτη», εκδ. Κάτοπτρο.

-Richard Dawkins, «Ο εφημέριος του διαβόλου», εκδ. Τραυλός.

-Daniel C. Dennett, «Απομυθοποίηση. Καταρρίπτοντας τον μύθο της θρησκείας», εκδ. Βάνιας.

-Christopher Hitchens, «Ο Θεός δεν είναι μεγάλος», εκδ. Scripta

H Λιλιθ

Στο πρώτο μέρος κάναμε μια εισαγωγή για την Λιλιθ , μυθολογικά , αστρονομικά και αστρολογικά. Θα προσπαθήσω στην συνέχεια να δώσω μια λεπτομερέστερη ανάλυση ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε βάθος τι εστί τελικά η Λίλιθ.

Ένας πολύ ενδιαφέρον μύθος είναι αυτός που συνδέει την Λιλιθ με την Λάμια. Η Λάμια μυθολογικά λέγεται πως αγαπήθηκε από τον Δία  επειδή όμως η Ήρα αυτό δεν μπορούσε να το αφήσει να περάσει έτσι σκότωσε όλα της τα παιδιά.. Ο πόνος της ήταν τόσο μεγάλος όσο και η ζήλεια της για τις μέλλουσες μητέρες κι έτσι άρχισε να κατασπαράζει τα βρέφη. Λέγεται επίσης πως τριγυρνούσε στις ερημιές ξεμυαλίζοντας τους άντρες ταξιδιώτες και στο τέλος τους σκότωνε όπως ακριβώς έκανε και η Λίλιθ.

Ένας άλλος μύθος λέει πως η Λάμια ήταν παιδί του Ποσειδώνα αλλά στην προκειμένη μας ενδιαφέρουν οι ομοιότητες της με την Λίλιθ και όπως βλέπουμε οι δυο γυναίκες έχουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ τους συν ότι υπάρχει η άποψη πώς η μετάφραση του Λίλιθ είναι Λάμια. Ομοιότητες υπάρχουν και μορφολογικά ανάμεσα τους καθώς Η Λάμια περιγράφεται πως από την μέση και κάτω ήταν μια καλλίγραμμη γυναίκα ενώ από την μέση και πάνω ερπετό, η Λιλιθ από την άλλη όταν έφυγε από τον κήπο της Εδέμ έχασε τα πόδια και τα χέρια με αποτέλεσμα να έρπετε γι’ αυτό όταν έδωσε το μήλο στην Έυα , απεικονίζεται με την μορφή του όφη.

Εχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναλύσουμε λίγο την μορφολογική τους πλευρά καθώς ο Όφης , το φίδι είναι φαλλικό σύμβολο. Σύμβολο του Σκορπιού και του Πλούτωνα, Θεού του κάτω κόσμου το φίδι είναι αντιπροσωπευτικό των συλλογικών δυνάμεων των νεκρών, των δυνάμεων της ζωής, της μετενσάρκωσης και της αθανασίας της ψυχής, του σεξ , και της βίας Σε διαφόρους πολιτισμούς του αποδίδουν μυστικιστικές ιδιότητες, ενώ σε άλλους το έχουν ιερό ζώο.

 Το φίδι έχει μία διπλή όψη, όπως στο κηρύκειο του Ερμή, είναι οι δύο δυνάμεις το "καλό - κακό" που μάχονται. 
«ράβδος ν μετρίου μήκους, νω πρς τ ρχ ες τύπον τα φ στοιχείου». 

Σας θυμίζει κάτι το ‘’φ’’?

Οι αρχαίοι δεν πίστευαν στο καλό και το κακό με την σημερινή έννοια. Θεωρούσαν πως όλα τα πράγματα  έχουν ως σκοπό την διαφύλαξη της συμπαντικής τάξης.


Επιστρέφουμε στην Λιλιθ που όπως είπαμε στο πρώτο μέρος είναι η αθέατη πλευρά της Σελήνης, η Μαύρη Σελήνη.
Η Λίλιθ όταν έφυγε από τον παράδεισο, γύρισε για να μυήση τον Αδάμ στην απόλαυση του έρωτα, ήθελε δηλαδή να του δείξει πως το σεξ δεν είναι μόνο για αναπαραγωγή αλλά και για ευχαρίστηση και έτσι ο Θεός την αφόρισε .  Ας θυμηθούμε λίγο ποια ήταν η τιμωρία της Λιλιθ και να αναφέρω απλά πως η αμαρτία του έρωτα σταματά εκεί που αρχίζει η μητρότητα, στην ιερότητα της μητέρας υπάρχει μια παρθενικότητα. Από αυτήν την άποψη η Λίλιθ δικαίως συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

                   Μαύρη Σελήνη και αστρολογία

      Μερικές Λέξεις Κλειδιά Για την Μαύρη Σελήνη
 • κίνδυνος, μίσος,
 • το σκοτάδι, η εξαπάτηση,
 • καταστροφή, Εκτροπή,
 • όνειρα, κενότητα,
 • γόησσα, φθόνος
 • φόβος, ενοχή,
 • απομόνωση, ζήλια,
 • μαγεία, μυστήριο,
 • νύχτα, δηλητήριο,
 • μυστικά, αποπλάνηση,
 • ντροπή, την "άλλη γυναίκα" που σκέφτεται ένας άντρας,
 • εκδικητικότηταΗ Λίλιθ όπως και η Σελήνη  Συνδέεται  και με την μητρότητα αλλά η μητρική της φύση καλύπτεται κάτω από τον ‘’αδίστακτο’’ χειρισμό της ενστικτώδους παρόρμησης της αφού είναι ικανή αν το κρίνει απαραίτητο να σκοτώσει τα παιδιά της ή να σκοτώσει οποιονδήποτε τα απειλήσει.
Ενώ επιδρά και εναντίων των δεσμών που συνδέονται με την μητρότητα, στην κενότητα που μερικές φορές οι μητέρες αισθάνονται λόγω της απομόνωσης  η οποία συνοδεύεται από έλλειψη ατομικότητας.

Κλείνοντας να πω πως το Μέγα Έργο της Ζωής είναι η απελευθέρωση του εαυτού μας από την Δουλεία των Παθών , από την τυραννία των Προκαταλήψεων, από τα Λάθη της Άγνοιας, τους φόβους του Πόνου και τις αγωνίες του Πόθου.
Η Μαύρη Σελήνη


Η Μαύρη Σελήνη ή Λίλιθ είναι κατά την μυθολογία η ωραία , σαγηνευτική αλλά και επικίνδυνη βασίλισσα της νύχτας. Ο Μύθος που την περιβάλλει είναι τόσο παλιός όσο και η Δημιουργία του Κόσμου καθώς τις πρώτες αναφορές τις συναντούμε στο Βιβλίο της Γένεσης αλλά και στο Ταλμούδ, το Ιερό Βιβλίο της Εβραϊκής παράδοσης.

Θα παρουσιάσω μερικά μυθολογικά στοιχεία για να καταλάβουμε τι ήταν ως μυθολογικό πρόσωπο η Λίλιθ ώστε να μπορέσουμε στην συνέχεια να την αποσυμβολήσουμε αστρολογικά και να δούμε πως επηρεάζει τον καθένα μας μέσα από το προσωπικό του ωροσκόπιο.

Σύμφωνα λοιπόν με την μυθολογία και τις προαναφερθείσες Παραδόσεις η Λίλιθ ήταν ή πρώτη Γυναίκα του Αδάμ και μάλιστα ο Θεός έπλασε αυτές τις δυο ψυχές σε ένα σώμα, ένα ανδρόγυνο σώμα.

Το πρώτο Κεφάλαιο της Γένεσης αφήνει κάποια ‘’ υπονοούμενα ’’ σχετικά με το πρώτο ζευγάρι που δημιούργησε ο Θεός:

“Την έκτη ημέρα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο.
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του.
Κατ’ εικόνα του Θεού τον έπλασε.
Άνδρα και γυναίκα τους έπλασε”.

Η Λίλιθ δεν το άντεξε να μοιράζεται το ίδιο σώμα με τον Αδάμ καθώς πίστευε πως ήταν ανώτερη από αυτόν και έτσι εγκατέλειψε τον κήπο της Εδέμ. Όταν ο Θεός έστειλε τους Αγγέλους να την πείσουν να γυρίσει πίσω στον Αδάμ εκείνη αρνηθηκε. Οι Άγγελοι της ανακοίνωσαν πως η τιμωρία γι’ αυτήν της την άρνηση θα ήταν να γεννάει πολλά παιδιά από τα οποία ένας μεγάλος αριθμός δεν θα επιβίωνε. Παρ’ όλο τον πόνο που ένιωσε όταν το άκουσε αυτό δεν άλλαξε την απόφαση της. Σκληρή και επώδυνη απόφαση η οποία όμως φανερώνει το μεγαλείο της ελεύθερης βούλησης αφού γνώριζε τι την περίμενε. Οι Άγγελοι λοιπόν ενστερνιζόμενοι όλα αυτά της έδωσαν το ‘’ προνόμιο’’ να έχει επάνω στα νεογέννητα παιδιά και μία εξουσία, και χωρίς όρια εξουσία στα παιδιά τα γεννημένα εκτός των δεσμών του γάμου.

Ο Αδάμ μην αντέχοντας την μοναξιά ζήτησε μια άλλη σύντροφο από τον Δημιουργό του , και ο Θεός του έδωσε την Έυα αφού του αφαίρεσαι ένα πλευρό για να την φτιάξει.

Η Λίλιθ όπως αναφέρει ο Τζορτζ Μακντόναλντ (1824-1903), συνευρεθεί με το Σατανά με αποτέλεσμα να αποκτήσει διαβολικά χαρακτηριστικά, και αυτό κι οι απόγονοί του , και μάλιστα ήταν εκείνη που έδωσε τον απαγορευμένο καρπό της γνώσης (του καλού και του κακού) στην Έυα για να το δώσει και αυτή με την σειρά της στον Αδάμ με αποτέλεσμα να χάσουν τον παράδεισο

Αστρονομικά η μαύρη Σελήνη είναι η δεύτερη Εστίαση της Τροχιάς Της Σελήνης
με βάση τους νόμους του Κέπλερ ,η Τροχιά της Σελήνης γύρο από τη Γή, δεν είναι Κυκλική αλλά ακολουθεί μια εκλειπτική τροχιά. Η κυκλική τροχιά έχει ένα κέντρο ενώ η εκλειπτική έχει δυο εστίες(κέντρα).Παρατηρώντας την τροχιά της Σελήνης η μία εστία είναι πραγματική, πρόκειται για τη Γη, η άλλη είναι “εν δυνάμει”, το άδειο εστιακό σημείο, το άλλο κέντρο .

Αν η Λίλιθ είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης τότε εύκολα καταλαβαίνουμε πως η φωτεινή της πλευρά είναι ή Έυα. Οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος .


Η Σελήνη στην αστρολογία συμβολίζει την μητέρα , την πατρίδα, τον λαό, την κληρονομιά μας αλλά και συναισθηματικούς μας δεσμούς , την αρχή και το τέλος μας και αν σκεφτούμε πως προερχόμαστε όλοι από τον Αδάμ και την Έυα( κατά την Θρησκεία- μυθολογία) εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα πως η Έυα (Σελήνη) θα μπορούσε να υποδηλώνει αστρολογικά την παγκόσμια μητέρα.

Από την άλλη πλευρά η Λίλιθ στην αστρολογία συμβολίζει τις σεξουαλικές μας επιθυμίες τις οποίες κρατάμε καλά κρυμμένες, το σεξ στην υπηρεσία της δύναμης προς ίδιο όφελος αλλά και το τίμημα που θα πληρώσουμε πέφτοντας στα δίχτυα της .


Η Λίλιθ αστρολογικά σε σύγκριση με την Σελήνη

1) Σελήνη , συναίσθημα- Λιλιθ , Σεξ

2) Σελήνη, λαός, πατρίδα – Λιλιθ , δεν ανήκω πουθενά, λειτουργώ εκτός κοινωνικής συνείδησης

3) Σελήνη, η αγαπημένη γυναίκα, σύζυγος, μητέρα που μας φέρνει στην Ζωή - Λίλιθ , η κακιά γυναίκα που προσπαθεί να γκρεμίσει αυτά που με τόσο κόπο δημιουργεί η Σελήνη ως γυναίκα σύζυγος και μητέρα.

4) Σελήνη Αρχή και Τέλος – Λιλιθ η πορεία από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που παθαίνουμε. Ο πειρασμός στην διάρκεια της ζωής μας .

Η μια δεν υπάρχει χωρίς την άλλη…. Και αλληλοσυμπληρώνονται!!!!Διαβάστε και το 2ο μέρος εδώ


Πραγματικά, είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έφερε στο φως η παρ' ολίγον εκτέλεση του υπάλληλου της εταιρείας σεκιούριτι από αστυνομικό, για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων αστυνομικών। Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστεί επιτέλους το πρόβλημα είναι να μεταφερθεί το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο Δαφνί.
http://pitsirikos.blogspot.com
Posted by Silversurfer

Ένα από τα καλύτερα τραγουδάκια που παίζουνε αυτήν την εποχή
Το κόκκινο χρώμα ευνοεί την προσοχή, ενώ το μπλε ευνοεί τη δημιουργικότητα

Το κόκκινο χρώμα ευνοεί την προσοχή, ενώ το μπλε ευνοεί τη δημιουργικότητα

Το κόκκινο χρώμα ευνοεί την προσοχή, κυρίως στις εργασίες που έχουν σχέση με την μνήμη, ενώ το μπλε ευνοεί τη δημιουργικότητα, σύμφωνα με καναδική μελέτη που δημοσιεύεται από το αμερικανικό περιοδικό Science.

Τα συμπεράσματα μπορεί να έχουν χρησιμότητα στη διαφήμιση, τα φυλλάδια φαρμάκων, τη διακόσμηση γραφείων ή τις αίθουσες διδασκαλίας, εκτιμά η Ζιλιέτ Ζου που διδάσκει μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Μπρίτις Κολούμπια (UBC) στο δυτικό τμήμα του Καναδά.

Η Ζου συστήνει στους διαφημιστές για την πώληση πρωτοποριακών προϊόντων να χρησιμοποιούν το μπλε χρώμα, ενώ το κόκκινο θα κάνει τους καταναλωτές να δείξουν περισσότερη προσοχή στις διαφημίσεις διαφόρων προϊόντων.

Οι προηγούμενες μελέτες είχαν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά με την επιρροή των χρωμάτων στον εγκέφαλο, διότι δεν συνδύαζαν τα χρώματα με συγκεκριμένες εργασίες.

Οι ερευνητές έκαναν τις μελέτες σε δείγμα 600 φοιτητών που εργάζονταν σε υπολογιστές με κόκκινο, μπλέ ή λευκό φόντο στην οθόνη τους, και διαπίστωσαν ότι οι επιδόσεις διέφεραν σε σχέση με τα χρώματα και τις εργασίες.


Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν από 26 ολόκληρους αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή της πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο μονόχορδο.Το «λάθος» των Πυθαγορείων
Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο μονόχορδο. Για παράδειγμα, έπρεπε να χωρίσουν ακριβώς στη μέση τη χορδή, και όχι περίπου στη μέση, ώστε να έχουν το ευχάριστο ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από έναν αρμονικό ήχο. Εύκολα λοιπόν οι Πυθαγόρειοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μαθηματικά κυβερνούν τη μουσική ή και ότι, ως ένα βαθμό, η μουσική κυβερνά τα μαθηματικά. Για τους Πυθαγορείους, αυτή η άμεση και ακριβής σχέση μαθηματικών, μουσικής και ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια, στο ύψιστο επίπεδό της, εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν, μάλιστα, ότι η ψυχή, μέσα από τα μαθηματικά και τη μουσική, μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου να ενωθεί με το σύμπαν και ότι ορισμένα μαθηματικά σύμβολα έχουν αποκρυφιστική σημασία. Η εμμονή των Πυθαγορείων στους ρητούς αριθμούς - είναι οι ακέραιοι αριθμοί, καθώς και οι αριθμοί που μπορούν να εκφραστούν με κλάσματα- ήταν εκείνη που περιόρισε τους ορίζοντές τους και τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι δομημένος με βάση την τέλεια αρμονία των πάντων. Ωστόσο, στις αρχές της αρμονίας των Πυθαγορείων βασίστηκε η ευρωπαϊκή μουσική μέχρι, τουλάχιστον, τη στιγμή που ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, μέσω της σύνθεσής του "Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο" πρότεινε την υποδιαίρεση της οκτάβας σε δώδεκα ημιτόνια - κάτι, παρεμπιπτόντως, που είχε προτείνει δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μπαχ ο Αριστόξενος, όμως δεν εισακούστηκε
Συμπερασματικά, παρά τον ηθικοθρησκευτικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του, ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του διαμόρφωσαν φιλοσοφικές αρχές που επηρέασαν την πλατωνική και αριστοτελική διανόηση, κυρίως όμως συνέβαλαν στην ανάπτυξη των μαθηματικών, της μουσικής και της δυτικής φιλοσοφίας. Καθιέρωσαν την αντίληψη ότι η πραγματικότητα - συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και της αστρονομίας- είναι στο βαθύτερο επίπεδό της μαθηματικής φύσης. Μας κληροδότησαν επίσης το Πυθαγόρειο Θεώρημα, τη χρήση της φιλοσοφίας ως μέσου πνευματικής κάθαρσης, την ιδέα περί ουράνιου πεπρωμένου της ψυχής και της δυνατότητας ανύψωσής της σε ένωση με το θεϊκό στοιχείο του κόσμου. Πυθαγόρεια είναι και η προσφυγή σε εντυπωσιακά σύμβολα με μυστικιστικές ιδιότητες, όπως η τετρακτύς, η χρυσή τομή και η αρμονία των σφαιρών.
Η μουσική των σφαιρών
Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι πλανήτες (σφαίρες), καθώς ταξιδεύουν στον ουρανό, παράγουν μουσική λόγω της τριβής τους με το γαλαξιακό αιθέρα. Πίστευαν, συγκεκριμένα, ότι η Γη αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος και ότι κάθε πλανήτης παράγει τις δικές του νότες, ανάλογα με την απόστασή του από τη Γη. Παράλληλα, διαπίστωναν ότι η μελωδία του σύμπαντος είναι τόσο ξεχωριστή, ώστε τα απλοϊκά αφτιά μας δεν μπορούν να την ακούσουν. Ωστόσο, πρόκειται για μια μουσική με τόση ισχύ, ώστε να καθορίζει όλους τους κύκλους της ζωής, από τις τέσσερις εποχές μέχρι τα καιρικά φαινόμενα. Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Άγιος Αυγουστίνος πίστευε ότι οι άνθρωποι ακούν τελικά τη Μουσική των Σφαιρών τη στιγμή του θανάτου τους κι ότι πρόκειται για ήχους που αποκαλύπτουν τη μέγιστη αλήθεια του σύμπαντος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει γαλαξιακός αιθέρας με τον οποίο να έχουν τριβή οι πλανήτες. Όμως, επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά μέσα στο σύμπαν απόλυτο κενό.
Η τετρακτύς και το σύμπαν
Για τους Πυθαγορείους, η δεκαδική τετρακτύς ήταν το ιερό σύμβολο των ανεξιχνίαστων μυστικών του σύμπαντος. Αποτελείται από δέκα ισόπλευρα τρίγωνα - εννέα εσωτερικά και το μεγάλο εξωτερικό τρίγωνο που τα περικλείει. Για να σχηματιστεί μια τετρακτύς, πρέπει αρχικά να ορίσει κάποιος τις τέσσερις κουκκίδες της βάσης της. Κύριο χαρακτηριστικό της τετρακτύος είναι το γεγονός ότι το άθροισμα των κουκίδων της, από τη βάση μέχρι την κορυφή, μας κάνει την δεκάδα (4+3+2+1=10). Για τους Πυθαγορείους αυτό το γεγονός αποτελούσε σύμβολο της έσχατης πραγματικότητας, αφού "η τετράς τίκτει την δεκάδα" και η δεκάδα, με τη σειρά της, αποτελεί τη βάση για το δεκαδικό σύστημα - σύμπτωση ότι τα τρία εσωτερικά τρίγωνα της τετρακτύος μοιάζουν με το σύγχρονο προειδοποιητικό σύμβολο της ραδιενέργειας;
Ο Πλάτων, στον Τίμαιο, προβάλλει την πυθαγόρεια άποψη ότι η κοσμική αρμονία περικλείεται μέσα σε ορισμένους αριθμούς. Μετά τους πρώτους αριθμούς 1, 2, 3, ακολουθούν τα τετράγωνά τους, το 4 (2Χ2) ή το 9 (3Χ3) και οι κύβοι τους, το 8 (2Χ2Χ2) ή το 27 (3Χ3Χ3). Οι δύο γεωμετρικές πρόοδοι που σχηματίζονται αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την κλασική συμβολική παράδοση, από το σχήμα του γράμματος "Λ". Με την παρεμβολή των αριθμητικών μέσων 3 και 6 στην πρώτη πρόοδο (2, 3, 4, 6, 8) σχηματίζουμε την αρμονική πρόοδο 3, 4, 6, ενώ η συνολική διαδοχή των όρων (2, 3, 4, 6, 8) αναλύει στη μουσική τη διπλή οκτάβα (δις διαπασών). Με την παρεμβολή των αριθμητικών μέσων 6 και 18 στη δεύτερη πρόοδο (3, 6, 9, 18, 27) οδηγούμαστε στο σχηματισμό της αρμονικής προόδου 6, 9, 18. Αν, τώρα, μεταξύ του 3 και του 6 παρεμβάλουμε τον αρμονικό τους μέσο όρο 4 και κατά παρόμοιο τρόπο παρεμβάλλουμε το 12 ανάμεσα στο 9 και στο 18, έχουμε την εξής συνολική διαδοχή όρων: 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27. Πρόκειται για μια διαδοχή που αναλύει την τριπλή οκτάβα (8:1) συν μια δεύτερη (9:8) στις επιμέρους ομάδες συμφωνίας. Έτσι, σύμφωνα με τους Πυθαγορείους, αυτές οι δύο αρχικές πρόοδοι εμπεριέχουν όλη την αρμονία του χωροχρόνου.
Όμως, πώς ακριβώς πειραματίστηκαν οι Πυθαγόρειοι στο μονόχορδο για την ανάδειξη των σχέσεων μαθηματικών και μουσικής; Αν μειώσουμε το μήκος μιας χορδής ακριβώς στο μισό, τότε ο ήχος που παράγεται είναι ακριβώς μία οκτάβα υψηλότερος (μία οκτάβα είναι ένα ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο) - μας δίνει, δηλαδή, ένα ντο πιο πάνω. Αν μειώσουμε το μήκος της χορδής κατά 1/3, τότε τα 2/3 της χορδής που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά της πέμπτης (δηλαδή από το ντο στο λα). Κι αν μειώσουμε το μήκος κατά 1/4, τότε τα 3/4 που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά της τετάρτης (από το ντο στο σολ). Ήταν ξεκάθαρο, λοιπόν, σ’ αυτό το επίπεδο της παρατήρησης ότι τα μαθηματικά "κυβερνούν" τη μουσική. Το γεγονός ότι από τους ήχους αυτών των διαφορών δημιουργείται ένα ευχάριστο συναίσθημα στον ακροατή, οδήγησε τους Πυθαγορείους στο συμπέρασμα ότι οι ακέραιοι και τα κλάσματα ελέγχουν όχι μόνο τον άψυχο αλλά και τον έμψυχο κόσμο μέσω της μουσικής

Τα 200 χρόνια από τη γέννηση ενός εκ των σπουδαιότερων πιονέρων του επιστημονικού κόσμου και συγκεκριμένα του “πατέρα” της εξελικτικής θεωρίας, Κάρολου Δαρβίνου, γιορτάζει η ανθρωπότητα στις 12 Φεβρουαρίου του 2009.

Τα έργα του "Περί προέλευσης των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής" και η “Καταγωγή του Ανθρώπου” προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις, καθώς ο Δαρβίνος ήταν ο πρώτος που συνέδεσε την προέλευση του ανθρώπου με αυτή των πρωτεύοντων θηλαστικών, ερχόμενος σε σύγκρουση με την χριστιανική πίστη.

Ο Δαρβίνος είχε δείξει από νωρίς το κάλεσμα του. Αν και ο πατέρας του, του ασκούσε πίεση να γίνει κληρικός (για αυτό άλλωστε τον έστειλαν στο Κέιμπριτζ για σπουδές θεολογίας, μετά από ένα γρήγορο “πέρασμα” από την Ιατρική Σχολή του Εδιμβούργου), ο Δαρβίνος είχε πάθος με τη βοτανολογία, τη μελέτη του φυσικού κόσμου, τη συλλογή σκαθαριών κ.α. Ο κοινωνικός του περίγυρος αποτελείτο δε από φυσιοδίφες σαν και τον ίδιο.

Αφορμή για τη σύλληψη της ιδέας περί της προέλευσης του ανθρώπινου είδους στάθηκε το πενταετές ταξίδι του με το “HMS Beagle” στη Νότια Αμερική και δη στα Νησιά Γκαλαπάγκος -όπου συμμετείχε μετά από παρότρυνση του καθηγητή του στο πανεπιστήμιο John Stevens Henslow- καθώς οι παρατηρήσεις του από αυτά τα εξωτικά μέρη του πρόσφεραν την "τροφή" για να αρχίσει να δίνει σχήμα στην εξελικτική θεωρία.

Χρειάστηκαν 17 χρόνια για να εκδώσει το έργο-σταθμό "Περί προέλευσης των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής" το 1858. Μέχρι τότε η πλειονότητα των Ευρωπαίων πίστευε πως ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό μέσα σε επτά ημέρες. Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας που οι μεγαλύτεροι πολέμιοι του συγγράμματος του Δαρβίνου ήταν οι εκπρόσωποι του Κλήρου. Παρά τις αντιδράσεις από την Εκκλησία, το έργο του έγινε ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, ενώ θεωρήθηκε πως δεν είναι ασύμβατο με το χριστιανισμό.

Ο Δαρβίνος παντρεύτηκε την ξαδέρφη του Emma Wedgewood και το ζευγάρι έκανε 10 παιδιά. Λέγεται πως από ευαισθησία προς την πίστη της Έμμα στο χριστιανισμό, ο Δαρβίνος κρατούσε την άποψη του για τη θρησκεία για τον εαυτό του. Αν και αγνωστικιστής, ο Δαρβίνος ενταφιάστηκε στο Ουέστμινστερ, γεγονός που αντανακλά το κύρος που κατείχε στη Μεγάλη Βρετανία.

κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το κανονικό μέγεθος
Επειδή η ζωή δεν υποφέρεται πια πάνω στη Γη (οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή κ.λπ.), φαίνεται πως όλο και περισσότεροι αναζητούν βελτιωμένες εκδοχές της στο Διάστημα...Ο νεαρός αστροφυσικός από το Εδιμβούργο Ντάνκαν Φόργκαν υπολόγισε ότι τουλάχιστον 361 πλανήτες στον Γαλαξία μας κατοικούνται από νοήμονες πολιτισμούς, ενώ στο πιο αισιόδοξο σενάριο τους ανεβάζει σε 38.000! Οι εκτιμήσεις του περιέχονται σε μελέτη που δημοσίευσε στη Διεθνή Επιθεώρηση Αστροβιολογίας (International Journal of Astrobiology).
«Είδε» εξωγήινους πολιτισμούς

«Ακόμη κι αν υπάρχουν εξωγήινες μορφές ζωής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έλθουμε σε επαφή μαζί τους. Αφενός είναι πολύ μακριά και αφετέρου δεν έχουμε ιδέα για το πώς μπορεί να είναι. Αλλωστε και στη Γη η ζωή έχει μεγάλη ποικιλία», διευκρίνισε ο Σκοτσέζος επιστήμονας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει πάνω από 330 εξωπλανήτες, μακριά από το ηλιακό μας σύστημα. Σχεδόν όλοι είναι στο μέγεθος του Δία, αλλά κοντά τους ίσως βρίσκονται και πλανήτες στα «κυβικά» της Γης. Για να καταλήξει στα συμπεράσματά του, ο Φόργκαν επεξεργάστηκε τρία σενάρια προσομοίωσης, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός τυχαίου γαλαξία.

Στο πρώτο, υπέθεσε πως η ζωή σχηματίζεται δύσκολα, αλλά εξελίσσεται εύκολα. Σε αυτόν τον τύπο γαλαξία προέκυψαν 361 πολιτισμοί. Στο δεύτερο σενάριο, η ζωή σχηματίστηκε εύκολα, αλλά ανέπτυξε δύσκολα νοημοσύνη.

Αποτέλεσμα: 31.513 πλανήτες με εξωγήινους πολιτισμούς. Το τελευταίο σενάριο βασίστηκε στη θεωρία της «πανσπερμίας», δηλαδή της διάδοσης της ζωής από τον έναν πλανήτη στον άλλον με προσκρούσεις αστεροειδών. Εδώ το κομπιούτερ «έγραψε» 37.964 κατοικημένους πλανήτες.

Το 2004 ο Σεθ Σόστακ, επικεφαλής του προγράμματος SETI, για την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, υποστήριξε ότι η πρόοδος ραδιοτηλεσκοπίων και υπολογιστών θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε τυχόν εξωγήινους πολιτισμούς του Γαλαξία μας το αργότερο έως το 2025.

Η εκτίμησή του βασίστηκε στην περίφημη εξίσωση του αστρονόμου Φρανκ Ντρέικ του 1961, που περιλαμβάνει ως συντελεστές τον αριθμό των άστρων που έχουν πλανήτες, τον αριθμό των πλανητών που μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή, τη διάρκεια ζωής ενός εξωγήινου πολιτισμού και άλλους τέσσερις στατιστικούς παράγοντες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ


Νέα υπηρεσία που εγκαινίασε η Google την Τετάρτη επιτρέπει στους χρήστες κινητών τηλεφώνων και άλλων ασύρματων συσκευών να κρατούν ενημερωμένους φίλους και γνωστούς για το πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή.

Προς το παρόν, πάντως, το Google Latitude είναι συμβατό με σχετικά λίγες φορητές συσκευές και η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις 27 χώρες όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Το νέο εργαλείο προβάλλει τη φωτογραφία του χρήστη στη θέση όπου εκείνος βρίσκεται πάνω στους χάρτες του Google Maps, στους οποίους έχει κανείς πρόσβαση μέσω υπολογιστή ή μέσω κινητού με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Οι συνδρομητές του Latitude επιλέγουν ποιος βλέπει τις συντεταγμένες τους και μπορούν ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία.

«Πέρα από τη διασκέδαση, αναγνωρίζουμε την ευαισθησία των δεδομένων γεωεντοπισμού, γι΄αυτό και εισάγαμε στην εφαρμογή προηγμένα μέσα διαφύλαξης της ιδιωτικότητας» διαβεβαιώνει η Google στο εταιρικό της ιστολόγιο. Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι οι υπολογιστές της αποθηκεύουν μόνο την τρέχουσα θέση των χρηστών και όχι όλο το δρομολόγιό τους.

Το Latitude υπολογίζει τις συντεταγμένες κατά προσέγγιση βάσει στοιχείων που αντλεί από συσκευές GPS, δρομολογητές ασύρματων δικτύων και σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Προς το παρόν είναι συμβατό με κινητά Blackberry, συσκευές με λειτουργικό σύστημα Symbian ή Windows Mobile, καθώς και σε ορισμένα μοντέλα της αμερικανικής T-Mobile που βασίζονται στο λογισμικό Android της Google. Αργότερα πάντως θα επεκταθεί στο iPhone και το iTouch της Apple καθώς και σε αρκετές συσκευές της Sony Ericsson.

H νέα υπηρεσία της Google είναι παρόμοια με αυτή που προσφέρει στην αμερικανική αγορά η εταιρεία Loopt, της οποίας τα γραφεία βρίσκονται μάλιστα πολύ κοντά με τα κεντρικά της Google στο Μάουντεν Βιού της Καλιφόρνια,

ΔΟΜΟ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΨΕΩΝ (Δ.Α.ΕΡ.Ο) του Δρ. Χρήστου Παΐζη

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα της Κλασικής -τουλάχιστον- Αστρολογίας είναι το θέμα των όψεων, των «γωνιών», των αποστάσεων δηλ. δύο πλανητών ή σημείων μεταξύ τους και η αξιοποίηση της δυναμικής που παράγει αυτή η απόσταση.

Τα απομεινάρια μιας έκρηξης supernova

Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις καιρικές και κλιματικές παραμέτρους στην Αυστραλία και άλλες χώρες στα δύο ημισφαίρια του πλανήτη. Σύμφωνα με μια μελέτη οι ξηρασίες σχετίζονται με τις φάσεις του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου και όχι με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από το 1876 έως σήμερα για να εξετάσει την αντιστοιχία μεταξύ των ηλιακών κύκλων και τις ακραίες βροχοπτώσεις στην Αυστραλία.
Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις καιρικές και κλιματικές παραμέτρους στην Αυστραλία και άλλες χώρες της ημισφαίρια του πλανήτη. Έτσι ο κύκλος του Ήλιου μπορεί να προβλέψει τις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων
Οι ερευνητές διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο Δείκτης Νότιας Ταλάντωσης (SOI) - το βασικό εργαλείο για την πρόβλεψη των διακυμάνσεων των παγκόσμιων και ωκεάνειων ρευμάτων - καθώς και οι διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία δεκαετία είναι παρόμοιες με εκείνες της δεκαετίας 1914 -1924.

Ο Robert Baker από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Νέας Αγγλίας στην Αυστραλία, εξηγεί, "Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαγνητικών πεδίων του Ήλιου και της Γης, η πρόσπτωση της υπεριώδους ακτινοβολίας πάνω από τον Τροπικό Ειρηνικό, και οι αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ανάλογα με τις νεφοκαλύψεις - θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβάλουν στην εξήγηση των σημαντικών αλλαγών στο Δείκτη Νότιας Ταλάντωσης (SOI) από τις διακυμάνσεις του ηλιακού κύκλου. Αν οι ηλιακοί κύκλοι συνεχίσουν να δείχνουν σχετικές τιμές με τα κλιματικά μοτίβα, υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για το 2010 και ενδεχομένως και πέρα αυτού. "

Ο συσχετισμός SOI και ηλιακών διακυμάνσεων έχει ερευνηθεί πρόσφατα λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για τη σχέση μεταξύ των κύκλων του Ήλιου και του κλίματος. Η ηλιακή εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα για μακροχρόνιες προβλέψεις της συμπεριφοράς του SOI και των συναφών διακυμάνσεων των βροχοπτώσεων, επειδή η σχεδόν περιοδικότητα στην ηλιακή δραστηριότητα οδηγεί σε ένα αναμενόμενο κύκλο καταστάσεων και φάσεων, που δεν είναι τυχαία γεγονότα.

Και ο Baker προσθέτει, "Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε ουσιαστικά να οδηγήσει σε πρόγνωση του καιρού από μήνες έως και δεκαετίες πριν. Θα πρέπει να οδηγεί σε πολύ καλύτερη μακροπρόθεσμη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής και των υδάτινων πόρων, σε περιοχές όπου η βροχόπτωση συσχετίζεται με γεγονότα όπως το SOI και Ελ Νίνιο".

Πηγή: ScienceDaily
Καλωσήρθατε στο astroblogic

Popular Post

Ιστολoγια που διαβαζω

 • Πληροφορία, προσοχή, νόημα και μέτρο - *«Όταν η πληροφορία είναι φθηνή, η προσοχή γίνεται ακριβή»* Ζούμε στην εποχή του κορεσμού της πληροφορίας. Η διανομή της έχει γίνει πανεύκολη. Όλοι έχουν έ...
  Πριν από 1 χρόνια
 • - 123
  Πριν από 1 χρόνια
 • Arthur Middleton Young - Στην Ελλάδα ακούμε, διαβάζουμε, και παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Αυτά τα πεδία και οι υποτιθέμενοι δάσκαλοι και ταγοί τους, είναι για τα πανηγύρια, με ελ...
  Πριν από 3 χρόνια
 • Brexit : astrological analysis - *United Kingdom, January 1, 1801 Greenwich, 00:00 am* *Source 1* : *"...**It is cast for the moment of the coming into force of the Act for the Union of G...
  Πριν από 4 χρόνια

Follow by Email

Αρχειοθηκη

Blogger templates

- Copyright © Astroblogic -- Powered by Blogger - -