Posted by : Silversurfer


"Το να κατευθύνεις υπεύθυνα τον εαυτό σου σημαίνει πως κάνεις την εκλογή - και μαθαίνεις από τις συνέπειες"... CARL ROGERS ψυχολόγος

Η παραδοσιακή αστρολογία αγνόησε το γεωκεντρικό φαινόμενο που προκαλείται από την τροχιά του Ερμή. Αυτός ο πλανήτης που ποτέ δεν απομακρύνεται πάνω από 28 μοίρες από τον Ήλιο, έχει μια ιδιαίτερη εκκεντρική τροχιά (ο μόνος πλανήτης με πιο εκκεντρική τροχιά είναι ο Πλουτωνας) και σχηματίζει δυο ξεχωριστούς τύπους ηλιακών συνόδων. Στην πιο επιταχυνόμενη φάση της καθημερινής του κίνησης είναι ο ταχύτερος από όλους τους πλανήτες. Όταν βρίσκεται στην θέση της μέγιστης λαμπρότητας (14 μοίρες από τον Ήλιο), ο Έρμης είναι το τρίτο λαμπρότερο σώμα στον ουρανό, μετά τον Ήλιο και την Σελήνη.

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΜΗ - ΗΛΙΟΥ

Επειδή ο Ερμής καταλαμβάνει στο ηλιακό σύστημα μια ηλιοκεντρική θέση εσωτερικά της γηινης τροχιας,συμμετεχει σε δυο είδη γεωκεντρικών ηλιακών συνόδων, την κατώτερη και την ανώτερη.
Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ο Έρμης βρίσκεται ηλιοκεντρικά σε σύνοδο και πλησιέστερα προς την Γη, παρεμβαλλόμενος μεταξύ Γης και Ήλιου, οπότε έχει την φύση Νέας Σελήνης (Νέος Ερμής). Αυτό συμβαίνει όταν ο Έρμης είναι οπισθόδομος, και τότε αρχίζει ο ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ο Ερμής Βρίσκεται ηλιοκεντρικά σε αντίθεση με την Γη. Αυτό συμβαίνει όταν ο Έρμης έχει ορθή κίνηση (και την υφή της Πανσεληνου) και τότε αρχίζει ο ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Προμηθαικος κύκλος του Ερμή ανταποκρίνεται στο αύξον ημισφαίριο της σχέσης Ήλιου - Έρμη. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίζεται από μια λειτουργία του Ερμή που <προπορεύεται του Ήλιου>, με άλλα λόγια ο Ερμής ανατέλλει η διασταυρώνει τον ωροσκόπο (στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) πριν από τον Ήλιο. Υπάρχουν δυο φάσεις του Προμηθαικου κύκλου –μια με τον Έρμη οπισθόδομο και μια με τον Έρμη ορθοδρομο.

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει στην κατώτερη σύνοδο, όταν ο Ερμής επιταχύνει την κίνηση του,διοχετευοντας έτσι ενέργεια στην Γη με τον πιο εστιακό τρόπο. Ο νους του ατόμου είναι ιδιαίτερα εστιασμένος και έντονα αντίθετος προς την ενστικτώδη φύση, αναζητώντας ανεξαρτησία..

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει όταν ο Έρμης βρίσκεται στην μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο. Ο νους καθιερώνεται στην ίδια του την φύση. Όταν η ταχύτητα του Έρμη ξεπερνάει αυτή του Ήλιου, η λειτουργία του γίνεται πολύ έντονη και εξωτερικεύεται έντονα. Η ταχύτητα του είναι σχεδόν στο μέγιστο όταν λαμβάνει χώρα αυτή η σύνοδος.

Ο ΕΠΜΗΘΕΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Επιμηθεικος κύκλος του Ερμή ανταποκρίνεται στο φθίνον ημισφαίριο της σχέσης Ηλίου - Έρμη. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίζεται από έναν Ερμή που ανατέλλει μετά τον Ήλιο. Όπως και στον προμηθαικο κυκλο.υπαρχουν δυο φάσεις με τον Ερμή οπισθόδρομο και τον Έρμη ορθοδρομο.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΟΣ Αρχίζει όταν η ταχύτητα της ημερησίας κίνησης του Ερμή αρχίζει να επιβραδύνεται, στην ανώτερη σύνοδο. Οι νοητικές λειτουργίες είναι ανακλαστικές και αντικειμενικές και προηγείται η ανάγκη της εκλογίκευσης και υπάρχει η δυνατότητα της σωστής εκτίμησης της πραγματικότητας. Ο νους δεν προτρέχει σε συμπεράσματα από μόνος του, όπως στον προμηθαικο κύκλο, αλλά οδηγεί ανθρώπους και καταστάσεις.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΟΣ Ο νους είναι φιλοσοφικος,ωστοσο κάπως προσκολλημένος στην παράδοση. Νοητική ενδοσκόπηση που κατευθύνεται προς μια εσωτερική πραγμάτωση.

Ο ΕΡΜΗΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ

Ο κύκλος του Ερμή παρέχει την βασική δομή για ένα σύστημα διερεύνησης που αποκαλύπτει ή τουλάχιστον υποδεικνύει, την ικανότητα και τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χρησιμοποιεί το μυαλό του σαν μια κατευθυντηρία δύναμη. Στο σύστημα αυτό λαμβάνονται υπ οψιν τα εξής

1- Η θέση του Έρμη σχετικά με τον Ήλιο
2- Η Ημερησία ταχύτητα της Σελήνης
3- Οι όψεις μεταξύ Ερμή - Αφροδίτης και Άρη

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΕΡΜΗΣ 14-28 ΜΟΙΡΕΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Νους διψασμένος για μάθηση και ελεύθερος, ανεπηρέαστος απο εσωτερικές αντιδράσεις και συναισθήματα. Λειτουργεί μέσα στην δική του περιοχή και οδηγεί το άτομο ανάμεσα στα βιώματα της ζωης.

ΕΡΜΗΣ 0-14 ΜΟΙΡΕΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Διψασμένος νους,αν και ελεγχόμενος από την θέληση. Πιο συνειδητός και συγκρατημενος απο τον προηγούμενο.

ΕΡΜΗΣ 14-28 ΜΟΙΡΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Γνωστικό μυαλό, χρησιμοποιεί την εμπειρία και την κρίση σαν οδηγούς, αν και συχνά του λείπει η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και λειτουργεί αποσπασματικά.

ΕΡΜΗΣ 0-14 ΜΟΙΡΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Γνωστικό μυαλό, αλλά με αυτοσυνείδηση και ελεγχόμενο από την προσωπικότητα.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Η μέση ημερήσια κίνηση της Σελήνης είναι 13 μοίρες. Οπότε κινείται αργότερα θεωρείται <αργή>, ενώ όταν κινείται ταχυτέρα λογαριάζεται σαν <ταχεία>. Στο ωροσκόπιο, η ημερησία ταχύτητα της Σελήνης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιδρά στις εμπειρίες της ζωης.

ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Το άτομο έχει γρήγορες αντιδράσεις στις εμπειρίες και στις ανάγκες που δημιουργούν.

ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Οι πράξεις του ατόμου είναι προσεχτικές και μελετημένες. Μπορεί να είναι αργό και πλαδαρό στην ανταπόκριση προς τις ανάγκες και τις προκλήσεις της ζωης,αλλα τείνει λιγότερο απο άλλους στις βιαστικές ενέργειες και την κακή κρίση.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κύκλος του Ερμή σε σχέση με την ταχύτητα της Σελήνης χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χειρίζεται τις εμπειρίες καθώς και το σύνολο της νοητικής του ιδιοσυγκρασίας.

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Δείχνει μια ζυγισμένη αίσθηση κατευθυντηρίας νοημοσύνης

ΠΡΟΜΗΘΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Το άτομο μπορεί να διαθέτει ασυνήθιστη νοητική αντίληψη, αν και τείνει στην ανυπομονησία και την σπατάλη ενέργειας.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΗ ΣΕΛΗΝΗ Χαρακτηρίζει κάποιον που μπορεί να είναι νοητικά αποτραβηγμένος και αντικοινωνικός. Οι γενικεύσεις και τα συμπεράσματα βασίζονται συχνά στις προσωπικές θέσεις και την κατανόηση του ατόμου. Δυσχέρειες στην προσπάθεια να προκαλέσει αλλαγές στον κύκλο των βιωμάτων του.

ΕΠΙΜΗΘΕΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΣΕΛΗΝΗ Δίνει μια ζυγισμένη αίσθηση κατευθυντήριας νοημοσύνης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
*Ευχαριστούμαι τον Κ. Κορωνάκη που μας επέτρεψε να αναδημοσιεύσουμε το παρόν άρθρο
Για περισσότερα επισκεφθείτε το http://www.uranialab.info/

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Καλωσήρθατε στο astroblogic

Popular Post

Ιστολoγια που διαβαζω

Follow by Email

Αρχειοθηκη

Blogger templates

- Copyright © Astroblogic -- Powered by Blogger - -